Η Βάση Δεδομένων

Στη βάση δεδομένων καταχωρούνται σε διπλωματική μεταγραφή τα κείμενα των ελληνικών μεταβυζαντινών εγγράφων που φυλάσσονται στα αρχεία των αθωνικών μονών. Στην παρούσα φάση έχουν εισαχθεί όλα τα έγγραφα των μονών Εσφιγμένου και Σταυρονικήτα και επιλεκτικά ορισμένα από τις μονές Παντοκράτορος, Ξηροποτάμου και Καρακάλλου. Σταδιακά η βάση θα εμπλουτίζεται με το σύνολο των εγγράφων και των υπολοίπων μονών.

Εθνικό ‘Ιδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48
11635, Αθήνα
Τηλ. +30 210.72.73.619
email: iie@eie.gr